Jumat, 28 Desember 2012

Ki Seno Nugroho


Seno Nugroho lahir ing Yogyakarta, 23 Agustus 1972, KI seno pidalem wonten Ia tinggal di Jl. Mangunsarkoro No. 52, Yogyakarta.Ki seno menika lulusan saking sekeloh menengah kesenian Indonesia  salah satunggaling dhalang kondhang ing Yogyakarta, Ki seno putra kaping sekawan saking gangsal putra, bakat dhalang KI seno menika turun saking Bapak lan ugi simbahipun.simbahipun ingkang asma Ki Bancak menika Ugi dhalang kondang nalikane tahun 1960-an, lan Ramanipun Ki Seno KI Suparman ugi dhalang nalika tahun 1970-an, lantaran asal-usul saking kaluwarga dhalang, awit saking lare alit sampun ngenal babagan pedhalangan,nanging wiwit umuripun sedasa tahun Ki Seno remen kaliyan pewayangan, Ki seno gadhah kelompok karawitan piyambak ingkang namanipun ‘Warga Laras’ ingkang anggotanipun kirang langkung 50 tiyang.
            Minangka dhalang kondhang I seno gadhah kiat wonten suksesipun, inggih menika manfaataken peran media masa, tokoh wayang ingkang dipun remeni wonten ing pedhalangan inggih menika Punakawan, lakon wayang ingkang wonten tokoh punakawan  menika remen dipun pentasaken, kadosta Semar bangun kahyangan. Ki seno nugroho menika dados seksi pagelaran wonten ing paguyuban dhalang-dhalang ing Yogyakarta. Anggenipun pentas wayang nglimputi Jawa lan luar jawa, mboten namung ing Indonesia kemawon, Ki seno Nugroho sampun nate ing luar negeri, Ki Seno Nugroho sampun nate pentas ing Belanda lan Belgia kanthi ngawontenaken kolaborasi tari kaliyan wayang.

Imam Fauzi (10205244003)1 komentar:

  1. Di imformasikan untuk parah pelangan jika butuh bantuan seperti berikut Angka togel Sewah tuyul Pasang susuk juga tersedia berbagai barang antik Silakan hubungi nyi rawih di nmor 0853 7778 3434 terima kasih

    BalasHapus

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •