Sabtu, 29 Desember 2012

Witoradyo

Suwitoradyo, lair ana ing Klaten 12 Desember 1958, Pak Wito pidalem ana ing Sraten, Trunuh Klaten Selatan, Klaten. Pak Wito ngasto dosen ana ing ISI Surakarta babagan Karawitan. enem-enemanipun Pak Wito sampun remen kalihan Seni Jawa kadosta karawitan lan ringgit. wonten ing griyanipun Pak Wito gadhah piranti karawitan saking Gong dumugi peking lan piranti kangge pagelaran ringgit. sedaya komplit. Panjenenganipun ugi mbikak kursus ndalang, ngrawit, tari, damel wayang lansakpanunggalanipun wonten ing wadhah PKBM Dewi Fortuna ana ing Sraten. kathah warga Sraten lan ugi tiyang manca ingkang kursus kalihan Pak Wito. saben Minggunipun ngawontenaken latiyan kangge pagelaran ingkang mbetahaken jasanipun Pak Witoradyo menika. Panjenenganipun asring sanget tindak ing negara Jepang amargi muridipun wonten saking nagara Jepang, Panjenenganipun ndampingi muridipun pentas ana ing Jepang.

Anggita Petra (10205244007) 

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •