Selasa, 20 November 2012

KOMODO MLEBU KEAJAIBAN DUNIA


Yayasan New 7 Wonders kang ingayoman Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan ing Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) kanthi resmi nglebokake kewan komodo (latin : Varanus komodoensis) sajerone “tujuh keajaiban dunia sing anyar” sanesipun inggih menika Sungai Amazon papan wonten Amerika Selatan, Ha Long Bay ing Vietnam, Air Terjun Iguazu ing Argentina – Brazil, kepulauan Jeju ing Korea Selatan, Sungai bawah tanah Puerto Proincesa ing Filipina lan Table Mountain ing Afrika Selatan.
Keputusan Sawetara ingkang dipunbiwaraken ngepasi tanggal 11-11-2011 saka Yayasan ingkang markase mapan wonten ing Swiss menika kedah wae gawe bombonge rakyat Indonesia ingkang mula ngajab khadal raseksa sisa panguripan jaman purba menika pikantuk pangaji-aji murwat saka masarakat donya. Upaya pikantuk pangaji-aji marang komodo saking pihak pamarintah Indonesia Piyambak dipunwiwiti saking taun 1978 nalika nglebokake kewan lan lingkunganipun yaiku Pula komodo minangka kewan lan papan ingkang diayomi. Wiwit iku Pulo Komodo ingkang kalebet Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, ingkang awujud Pulo inking Jembare 590 km2 dipundadekake Taman Nasional.
Mlebetipun Komodo minangka new 7 Wonders ateges uga nglungguhake Pulo Komodo dados papan pangayoman (konservasi) ingkang saged dipunmanpangatake minangka papan wisata. Pulo Komodo ing sawetan Pulo Sumbawa sawise nyabrang selat Sape kalebet Pulo paling kulon laladan Nusa Tenggara Timur. Bagean tengah Pulo awujud pegunungan gamping ingkang dikebaki ara-ara lan alas grumbul bebondhotan, wonten ing tengah alas lan ara-ara urip kadhal ingkang karem daging mentah ingkang taun 2009 kepungkur cacahe 1300 iji.
Menange Pulo Komodo sajerone ngarah kelungguhan new 7 wonders kang tetep sing bakal dibiwarake awal taun 2012 ateges uga menehi kalodhangan omber tumrap Indonesia kanggo nyuguhaken papan wisata utama ingkang anyar kagem wisatawan domestic lan manca.
Gegebangan menika sampun nyedhaki kanyatan ingga Pulo Komodo mlebet salebete salah satunggaling pitung keajaiban donya ingkang anyar, ingkang mangkono nyrung karep gedhe mecungulake maneh kaelokan liyane kanggo mlebu sjerone keajaiban anyar ing wekdal ingkang bakal teko.

tugas feature :Anggita Petra A.D (10205244007)

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •