Selasa, 13 November 2012

Perda Pelarangan Pelacuran wonten ing kabupaten Bantul No. 5 Taun 2007Perda Pelarangan Pelacuran wonten ing kabupaten Bantul No. 5 Taun 2007 wonten dampakipun dhumateng transaksi seksual kaliyan para PSK saking Kabupaten Bantul tumuju Kabupaten Gunungkidul. Transaksi seks ing Gunungkidul utaminipun wonten ing Panggang langkung kathah sak bibaripun wonten perda kasebut saha para pekerja seks kathahipun saking Kabupaten Bantul.
"Menika asil saking pemantauan tim, ananging tim dereng nemokaken pemetaan ingkang valid. Rencananipun saking KPAD (Komisi Penana sasi menika penggulangan HIV & AIDS Provinsi DIY kerja sama kaliyan KPAD Kabupaten Gunungkidul saha Yayasan Kembang badhe ngawontenaken survei kagem pemetaan babagan realitas fenomena pekerja seks komersial ing kabupaten Gunungkidul saha pinten ingkang asalipun saking Kabupaten Bantul," ngendikanipun Pengelola Program KPAD Provinsi DIY Ana Yuliastanti wonten Republika, Selasa (13/9).  

Miturut piyambakipun, sakderengipun wonten Perda Pelarangan Pelacuran, ing Kabupaten Bantul wonten sekitar 400-500 pekerja seks. Menika kasebar ing Segara Parangkusumo, Parangtirits, Samas, Pandansimo, ananging ingkang paling kathah wonten ing Parangkusumo.

"Menika data saking Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ingkang rutin nindakaken pangecekan rah saha sosialisasi dhumateng sedaya PSK," Ngendikanipun Ana. Sak bibar wontenipun Perda Pelarangan Pelacuran langkung angel dipun laksanakaken intervensi para PSK kanthi langsung wonten ing lokasi. Jumlah pekerja seks ingkang kepantau sakmenika naming250orang.
"Para PSK sakmenika menawi berobat langsung tindak wonten Puskesmas ingkang langkung caket kadosta Kretek, Puskesmas Sanden saha Puskesmas Srandakan," ngendika piyambakipun.

"Amarga wonten Perda kasebut, para pekerja seks ngamar (nindakaken transaksi seksual) tumuju Panggang, amarga lokasi kasebut papan wonten ing Kabupaten Gunungkidul ingkang caket saking kabupaten Bantul (Parangkusumo lan Parangtritis)," ngendikanaipun Ana ugi.

Ana ngandaraken Perda Pelarangan Pelacuran wonten saking 2007, ananging wonten akhir 2008 saweg lekas dipunimplementasekaken lan 2010 lekas dipun galakaken operasi penagkapan PSK saben setunggal minggu sepisan. Sanajan kados menika, ngendika piyambakipun, saben Selasa Kliwon lan Jum'at Kliwon ing Parangkusumo tasih wonten transaksi seksual sananging kanthi ndelik-ndelik lan boten ketingal dhumateng masyarakat kathah. Menawi rumiyin sakderengipun wonten Perda No. 5 Taun 2007
Transaksi seksual menika dipunlakoni kanthi terang-terangan. Lajeng saking Sekretaris KPAD Kabupaten Gunungkidul Iswandi wetu dipunhubungi Republika ngendika KPAD Kabupaten Gunungkidul saweg saweg kabentuk wonten 2010 lan dereng wonten kegiatan pemantauan dhumateng para PSK ing Kabupaten Gunungkidul, amarga dereng wonten anggaranipun.
 "Dumugi sakmenika kula naming nindakaken koordinasi menawi wonten kegiatan ingkang wonten kaitanipun kaliyan HIV/AIDS. Kula sak tim naming badhe nindakaken pemetaan PSK wonten ing kabupaten Gunungkidul wonten pertengahan november menika, kerjasama kaliyan KPAD Provinsi DIY. Mugi mugi taun 2012 sampun wonten anggaran kagem KPAD Kabupaten Gunungkidul," ngendika piyambakipun.

Wonten ing topic kalawarti menika saged dipun pendhet isinipun bilih kegiatan prostitusi menika sampun angel menawi dipun tangani. Bab menika amargi sampun njalar lan mbudidaya dhumateng sadaya masyarakat ugi kalebu para PSK nipun. Kedahipan pamarentah kerjasama kaliyan dinas provinsi langkung cak cek anggenipun mundhut keputusan supados langkung cepet rampungipun. Amargi menawi kedangon para PSK menika langkung nyebat lan boten terfokus wonten setunggal tlatah kemawon.

Dening : Iriana Famuji Widodo 
(10205244001)
Sumber Referensi : www.republika.co.id

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •