Selasa, 13 November 2012

Kisruh Susulan Lampung Kidul,70 omah diobong, 6 Mati
KALIANDA-Kisruh antawisipun padusunan ing Lampung Kidul tambah nggegirisi.70 omah warga Padusunan Balinuraga,Kecamatan Way Panji,diobong ewonan warga Kecamatan Kalianda,Senin (29/10).Sedaya korban ingkang pejah amargi kerusuhan menika dipunbiwyarakaken ngantos enem tiyang.
Kisruh antar padusunan menika wiwit jam 14.00 wib,enjang.Sekitar 2.000 aparat keamanan setempat boten saged mbendung amuk puluhan ewu massa.Sakderengipun aparat Brigade Mobil saha TNI ngusada ngusir massa ingkang dugi saking arah Padusunan Agom,Kalianda,dibarengi kanthi rentetan tembakan saha gas air mata.Amargi kalah jumlah personil,brikade aparat saged dipunjebol warga ingkang mbekta mawarna-warna senjata tajam saha bom Molotov.Setunggal mobil aparat kepolisian inggih dados amukan massa.
Warga ingkang nyerang menika nuntut balas amargi tiga tiyang kanca warga ingkang nyerang kaliyan sedasa tiyang ingkang cidera kengingt luka tembak ing kerusuhan dinten kapisan,Minggu (28/10).Massa terus-terusan ngobongi omah-omah warga ingkang sampun dipuntilar ingkang gadhah.Aksi balas dendam menika sampun kraos sabibaripun prosesi pemakaman  tiga warga ingkang pejah wonten ing kerusuhan kalawingi.Mobilisasi massa ingkang dipunwiwiti jam 10.00 WIB menika nyebabaken polisi nutup dalan lalu lintas ing sekitar Dusun Balinuraga ingkang jarakipun 30 menit saking pelabuhan Bakauhuni ingkang biasa dipunlewati badhe tumuju ing Sumatera.Ananging sekitar jam 14.30 WIB saged dipunbikak merginipun.
Gelombang para pengungsi inggih tambah kathah sanget.Sanesipun para wanita ugi kathah para lare-lare,warga ing sekitar Dusun Balinuraga kathah ingkang pados papan ingkang aman lan tentrem saking kerusuhan.
Kerusuhan antarwarga ing dinten Senin kalawingi,ngantos ngrenngut korban jiwa.Sekawan warga Desa Balinuraga pejah kanthi luka ingkang parah lan ngenes sanget.Setunggal jenazah menika gemletak ing dalan kanthi ngenes.
Ewonan warga ingkang dugi nyerang dusun menika sisah sanget menawi dipuntahan.Para warga mlebet lewat galengan sawah lan dalan tikus ing padusunan.Kapolres Lampung Kidul AKBP Tatar Nugroho dereng saged maringi katerangan ngenani kadadean menika ing lapangan.”mangke nggih mangke!!” kula taksih wonten ing papan menika”jelasipun Tatar.
Nanggepi kerusuhan menika,Menko Polhukum Djoko Suyanto badhe nambah personil kangge njagi supados wilayah,situasai papan padusunan menika sage daman lan wangsul normal kados dinten-dinten biasanipun.Pengendalian massa menika akhiripun inggih pikantuk kasil ingkang sae.Para massa lan warga saged bubar lan wangsul piyambak-piyambak kanthi aman.(tempo.co,detik.co)

Pawartos
Dening: Angga Dicky K
(10205244029)

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •