Kamis, 06 Desember 2012

UNINE LEMUT

Miturut caritane wong-wong jaman  ndisik, lemut iku gedhene sak pitik jago. Uripe ana ing alas. Mangane getih kewan. Lemut  menawa nyokot mendo mesti mati. Kewan-kewan pada wedi karo lemut. Lemut dadi  raja ing  alas wanci kuwi. Caritane uga lemut duweni suweng sing apik kerlap-kerlip sinare.

Lemut duwe kanca putri Kenya anaingpinggir alas. Ing sak wijining dina, putri Kenya mau arep lelungan. Putri Kenya nyuwun ngampil suwenge lemut.Lemut ora duwe rasa curiga marang siputri Kenya mau, suwenge dijilihke nanging ugacepet-cepet dibalekake menawa putri uwis rampung anggone lelungan.
Sedina, rongdina, telung dina putri durung balekake suwenge lemut, lemut banjur nesu. Banjur lemut marani omahe si putri ana ing pinggir alas. 
Saka kadoan putri wus krungu suara mabure lemut. Mesthi lemut arep mrene, pikire si putri, Putri banjur nyepakake merang, merang kuwi banjur diobong. Sak uwise tekan omahe putri banjur didodok  lawing omahe si putri. Ora ana wong sing semaur saka njero omah. Didodok tetep sepi, banjur lemut nesu, lawing omah dirusak, LEMUT banjur mlebu ing omah. Lemut kaget jebul ana ing jero omah ana merang kang wus diobong ndadekake pelug sing okeh banget. Kena pelug merang, lemut dadi semaput banjur awake dadi remuk cilik-cilik banjur mabur ngubengi si putri sinambi nyuara suweng…..suweng…..” (ngeng,ngeng,ngeng).
Kuwi mau kenging menapa swara lemut sing lagi mabur mesthi ana ing kuping, maksude njaluk dibalekake suwenge.

Anggita Petra A.D (10205244007)

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •