Senin, 31 Desember 2012

Bethik Nucuk Manggar


Bethik Nucuk Manggar


Unen – unen iku dingendikakake dening para sepuh duk ing nguni. Bethik iku araning iwak cilik sing urip ana ing sawah utawa kalen sak pinggiring sawah. Manggar iku kembanging klapa, yen disurasa unen – unen bethik nucuk manggar tangeh lamon utawa mokal bakal kedadeyan. Crita bethik mangan manggar mligi crita gethok tular. Ora ditulis dibukokake lan ora dingerteni sapa cikal bakale sing nyitakake.
Bethik nucuk manggar kasunyatan nalika banjir Banyumas taun 1800 an, dina Kemis Legi. Tlatah Banyumas kaya dene segara. Wit – wit klapa padha keleb ing banjir, mula bethik bisa nucuk manggar. Ana kaelokaning jagad Pendhapa Si Panji Kabupaten Banyumas lan mesjid Agung Nur Sulaiman ora melu keleb kaya dene dijunjung. Mula pendhapa lan mesjid Agung Nur Sulaiman mau kanggo papan pengilen para pendhudhuk. Sing padha ngili ana ing Pendhapa Si Panji lan mesjid Agung Nur Sulaiman slamet. 
Gb. Pendhapa Si Panji
Wewangunan ing sakiwa tengene Karasidhenan Banyumas ( saiki dadi SMK N 1 Banyumas lan pondok pesantren modern ) kabeh keleban banjir. Yen dinalar nganggo akaling manungsa, yen wewangunan ing kiwa tengene Kabupaten Banyumas keleb kudune Pendhapa Si Panji lan Mesjid Agung Nur Sulaiman uga keleb. Nanging kanyatane wangunan 2 mau ora keleb. 
Pendhapa Si Panji Kabupaten Banyumas saiki dumunung ing kutha Purwokerto. Manut crita gethok tular, nalika boyongan saka guru pendhapa ora gelem digawa liwat Jembatan Kali Srayu, mula kudu mubeng liwat Semarang, Tegal, tumuju kota Purwokerto. Saka guru sing ana ing sisih lor kulon kagolong duwe kekuwatan magis. Kekuwatan iku dibuktekake nalika arep ana pemberontakan G 30 S PKI saka guru mau ngetokake getih. Saben malem dina Slasa Kliwon lan Jemuah Kliwon mesthi dipasangi sesaji.
Gb. Saka Guru Pendhapa Si Panji di foto saka ngarep.

Mesjid Agung Nur Sulaiman nganti saiki kalebu wewangunan peninggalan jaman kuna sing nganti saiki isih dingo kanggo papan ibadah umat islam, lan wis ngalami renofasi.
Gb. Masjid Agung Nur Sulaiman

Wening Tyas M-015

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •