Minggu, 30 Desember 2012

Agnes Erma HevitayantiAgnes Erma Hevitayanti
 Penyanyi Campursari
Agnez Erma Hevitayan,mangkono jeneng jangkepe penyanyi campursari saha sindhen kawentar ing kutha Klaten lan sekitare.Penyanyi kang nduweni bintang Gemini,kelairan Klaten ,17 Mei 1988,wiwit nyanyi umur 10 taun.Ngancik umur 10 taun,Erma(jelukane) menang Juara 1 lomba nyanyi Campursari ing Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.Nalika umur 12 taun,Erma uga menang Juwara 1 lomba Campursari  Piala Bupati,Kabupaten Klaten.

Sakjane wiwit kelas V SD nganti tekan SMP Erma wis bisa golek dhuwit dhewe kanthi nyanyi campursari.Saya-saya bareng ngancik kelas 1 SMK (SMEA) jurusan Akuntansi perkontoran malah saya nenani anggone nyanyi campusari lan saya bisa ngopeni awake dhewe lan mbantu-mbantu ekonomi kulawarga.Nalika ditakoni penulis,”kenging menapa kog milih dados penyanyi campursari?”Anggone mangsuli,”amargi menika panggilan saking manah saha remen kaliyan lagu-lagu Jawa”.
Akeh sing bisa ditempuh yen kepingin dadi artis kondhang lan ngetop.Ana sing jenenge diganti supaya gampang dieling-eling para penggemare.Saiki wis lumrah yen artis-artis sing pingin cepet ngetop kuwi padha nggunakake”jeneng panggung”.Ananging ora kanggo penyanyi kang  pawakane lencir tur manis.Dheweke ora gelem neka-neka,lan rumangsa ora perlu ngrubah jeneng supaya bisa dadi penyanyi kang ngetop.”Gek ya kanggo apa mas?,jeneng wae kog ndadak diganti-ganti barang!”celathune Erma.Jeneng sing alami lan orisinil ya Erma kuwi.


Wiwit SD tekan SMEA sekolahe ing Klaten,dheweke ora gelem kuliyah amarga pingin fokus wae ana ing padamelan campursari.Minangka penyanyi kang kalebu laris utawa payu lan kerep banget ditanggap,sing penting kuwi penampilane lan swarane.Ing bab kostum ora seneng sing katon ngejreng ,ananging luwih seneng sing kalem-kalem warnane.Ing bab kostum kuwi mau,Erma seneng ndesain klambi kang modele padha le dikarepake.Jan pancen penyanyi kretif tenan.
Erma sing manggon karo garwane ing Desa Ngemplak,Tambakbaya,Pedan Klaten.Gadhah gegayuhan utawa pangarep-arep supaya dheweke bisa kepingin luwih suwe anggone nyanyi ngehibur para penggemare.Karo duwe pepinginan ngentasake adhi-adhine kang cacahe 2 bisa sekolaha tekan bangku kuliyah.
Penulis:
Dening,: ANGGA DICKY KRISNAWAN
                 10205244029/PBD G 2010

0 komentar:

Posting Komentar

Kelompok

  • Anggita Petra A.D (10205244007)
  • Iriana Famuji Widodo (10205244001)
  • Wening Tyas Mustikasari (10205244015)
  • Imam Fauzi (10205244003)
  • Angga Dicky K (10205244029)
  •